טוהר המשפט

מפחיד לדעת איך נחרצים גורלות של אנשים חפים מפשע בבתי המשפט בישראל

שופטים ובתי משפט - גם שופטים לפעמים טועים / מועדים כמו שיכול לקרוא לכל אחד מאיתנו אמון הציבור מתחזק כאשר העניינים האלו מטופלים ביושר ובהגינות ולא מטוטאים מתחת לשטיח