טוהר המשפט

שופט מחוזי ננזף על ידי נציב התלונות


במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני השופט ד"ר מנחם רניאל נטען ע"י עו"ד שאמר לו השופט: "מספיק דם עבר לך בין האצבעות בעיקרי הטיעון ושם כבר הגעת לקתרזיס שלך". השופט הכחיש כי אמר זאת, אך נציב התלונות נגד השופטים קבע ששיקר.

נציב התלונות ריבלין כתב בהחלטתו: "כבוד השופט התבטא כמיוחס לו בתלונה. הדברים היו לא במקומם, לא היו ראויים וסגנונם הבוטה חרג מן המותר בדיון המשפטי. התרשמות הצדדים במשפט הייתה כי כבוד השופט מתעמר במתלונן. צר לי שכבוד השופט נמנע מלקחת אחריות על הדברים הקשים שאותם אמר, והתכחש להם"

השופט גם לא מצא לנכון לבקש את תגובת הצדדים טרם שנתן את החלטתו בבקשה לתיקום הפרוטוקול, וזאת בניגוד לחוק בתי המשפט, המחייב קבלת עמדת הצדדים בבקשה לתיקון פרוטוקול. השופט ננזף גם על כך שהכריע בבקשה לתיקון הפרוטוקול בלי לשמוע תחילה את עמדת הצד שכנגד.

קישור לכתבה המקורית - YNET כתבתה של טובה צימוקי 5/07/2017

עו"ד צעד אחד קדימה לפני כולם
מחשבונים משפטיים