טוהר המשפט

דן מור, שופט בכיר מבית משפט השלום בתל אביב דיווח על הכנסות מהשכרת נכס כרווחים של בנו, ובעקבות חקירה הסכים לשלם כופר ולהתפטר.
השופט דן מור הודיע על פרישתו, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אישר למשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגדו. היועץ המשפטי לממשלה קבע כי קיימות ראיות לכך שהשופט דיווח על הכנסותיו מנכס שהשכיר כרווחים של בנו, ובעקבות זאת הוחלט כי הוא יסיים את תפקידו. עוד סוכם כי כנהוג במקרים מסוג זה, מור ישלם כופר בתמורה לסיום ההליך הפלילי נגדו.

הודעת דובר משרד המשפטים
לפי הודעת משרד המשפטים, החשד הראשוני עלה במסגרת ביקורת אקראית שנערכה בתיק השומה של בנו של השופט מור. הכנסות מהשכרת נכס מסוים, אשר בבעלות האב, דווחו בין השנים 2000-2007 כהכנסתו של בנו, למרות שהיו הכנסותיו של השופט מור ואף בפועל הועברו לשופט מור.

"פעולה זו הביאה להקטנת תשלום המס בו חייב היה השופט מור בסך של 211,000 ₪ (קרן)", נכתב בהודעה של דובר משרד המשפטים, עו"ד משה כהן.
היועץ המשפטי לממשלה אישר פתיחה בחקירה סמויה נגד מור, שבהמשך הפכה גלויה ומור נחקר באזהרה. הודעה על כך נמסרה בשעתו לנשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש.

"החקירה בוצעה בידי משטרת ישראל (יאח"ה) ולא בידי רשות המסים, על-פי הנחיית היועץ המשפטי", נמסר בהודעת משרד המשפטים. "לשם מניעת מראית עין ולזות שפתיים נוכח פרסומים שונים בשעתו בדבר 'מערכת יחסים עכורה' בין השופט מור ורשות המסים על רקע פסקי דין שניתנו על ידו".

עו"ד צעד אחד קדימה לפני כולם
מחשבונים משפטיים