הגדרת משתנים


ב JavaScript אין חשיבות רבה להגדרת המשתנים. כך שהשפה הופכת להיות קלה יותר. הגדרת המשתנים נעשית ב JavaScript רק כאשר משתמשים בפונקציות. וזה נעשה ע''י השימוש בביטוי הנקרא ''משתנה'' ומסומן var. להלן מספר דוגמאות:var nCounter = 5       nCounter הוא משתנה מסוג מספר

var dSin = 1.714383       dSin הוא משתנה מסוג מספר

var sText = " I Love You ! "       sText הוא משתנה מסוג מחרוזת

var bCheckTrueOrFalse = True       bCheckTrueOrFalse הוא משתנה בוליאני

כלומר: case-sensitive הינה שפת JavaScript בהגדרת המשתנים יש חשיבות לסוג האותיות - קטנות או גדולות למשל: המשתנה sText שונה מהמשתנה STEXT

הגדרת המשתנים צריכה להיות בפורמט הבא:
האות הראשונה של המשתנה חייבת להיות אות קטנה או גדולה אך לא מספר
שם המשתנה אינו יכול להיות מילה שמורה לשפת ה JavaScript
המילים השמורות הן:

 

השיעור הבא    השיעור הקודם


אינטרנט ומחשבים