בדיקת נתוני קלט למשלוח טופס


להלן דוגמא

 השאר את המקום ריק לצורך בדיקה
שם

 השאר את המקום ריק לצורך בדיקה - או השמט את האות @
e-mailאיך עושים את זה ?
פשוט העתק והדבק את הקודים הבא

 

השיעור הבא    השיעור הקודם


אינטרנט ומחשבים