הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
זולו הורים - ילדים לומדים מתוך אורח חייהם


הואאם
לומד להיות עוייןילד חי באווירה של שינאה
לומד להיות פאנטיילד חי באווירה של הסתה
לומד להיות רמאיילד חי באווירה של שקר
לומד להיות חרדילד חי באווירת לעג
לומד להיות נוכלילד חי באווירה של חוסר אמון
לומד להיות אליםילד חי באווירה של אלימות
לומד לגנותילד חי באווירת ביקורת
לומד להיות אדם עצוב, והעצב משבית את כוחות הנפש או מנתב אותו לפיעלויות שליליותילד חי באווירה שלילית

 
לומד לאהובילד מוקף חיבה
רוכש ביטחון עצמיילד זוכה לעידוד
לומד צדקילד חי באווירה של אמת
לומד להעריך ולהוקירילד מקבל שבחים
לומד להתחשב ברגשות הזולתילד חי בשיתוף עם אחרים
לומד להיות סבלניילד חי באווירה של סבלנות
לומד להיות בעל דרך ארץילד חי באווירה של נועם הליכות
לומד להיות אדם שמח, אנרגטי, ומדורבן לפעילות ועשייה במובן החיוביילד חי באווירה חיובית


לחץ כאן להדפסה - לתלות על המקרר


הדרך לשנות את התנהגות הילד שלך - עוברת דרך שינוי ההתנהגות שלך עצמך (דיוגינס)הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה