שיר עידוד עם קצב מטריף
מוציא מהעצב ומכניס לקצב
אינדקס הומור