יום סיירות - יום שדה - מיון ליחידות המובחרות של צה"ל
במסגרת תהליך המיון והגיוס לצה"ל, יום סיירות הוא יום המשמש למיון מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) טרם גיוסם ליחידות מובחרות, ביניהן סיירת מטכ"ל, שייטת 13, שלדג, יחידת הצוללות, 669, וקורס חובלים של חיל הים.

תנאי קבלה ליום סיירות - גיבוש סיירות כדי לקבל זימון ליום הסיירות על המועמד להיות כשיר מבחינת נתונים פיזיים, המתבטאים בפרופיל שנע בין 82-97 ובלי סעיפים פוסלים (למשל: קוצר ראייה, אסתמת ילדות). כמו כן הנתונים האישיים מהצו הראשון צריכים להיות מתאימים לקצונה. נדרש קב"א של לפחות 52. מלש"בים אשר נתוניהם אינם מתאימים ליום הסיירות יכולים להתמיין לקורס חובלים ושייטת הצוללות דרך מאותר צדדי, או לנסות להגיש בקשת חריג יום סיירות.

מועדי ומיקום יום גיבוש סיירות במשך השנה ישנם שני מחזורים של ימי סיירות: ביולי ובינואר. יום הסיירות מועבר על ידי בוגרי סיירות, ומתבצע במכון וינגייט.
במשך היום המועמדים לשירות ביטחון עוברים פעילויות גופניות, ובסופו הם מחולקים לגיבושים השונים שיבוצעו כמה חודשים לאחר מכן.

יום הסיירות כולל:
התכנסות ראשונית וחלוקת מספרי גב
בדיקות רפואיות
ריצת 2000 מטר לדירוג לקבוצות
פעילויות גופניות - ריצות ללא דירוג, ריצות עם דירוג, סחיבת שקי חול לאורך מסלול קבוע, כריית בורות "מטר על מטר על מטר", תרגיל "אלונקה סוציומטרית". אופי הפעילות הגופנית משתנה מדי פעם וייתכנו גיוונים.
שיחת סיכום עם מפקדי הקבוצה ופרסום התוצאות.

טיפים מיוחדים
היו בני אדם, עזרה מתמדת לחברים, היו קשובים ורגישים לאחרים, תזכרו אין מקום לסוציומטים ביחידות המובחרות של צה"ל!

שיבוץ בסוף יום השדה נקבע לפי הפרמטרים הבאים
השגים אישיים ביום השדה
התאמה רפואית
התאמה אישיותית
שאלון העדפות
צרכי הצבא
נתונים אישיים

במידה ועברת בהצלחה את יום השדה, תזומן ליום מיון לאחת מהיחידות
סיירת מטכ"ל - היחידה/שלדג
מיון היחידה נערך למחרת יום השדה משך המיון הינו יום אחד הכולל ראיון ומבדקים פסיכולוגיים. המיון אינו כרוך במאמץ גופני.
במידה ועברת את המיון ליחידה תוזמן כחודשיים לאחר מכן ליום גיבוש. הגיבוש נערך כ 6 ימים של סידרת מיון מורכזת, הכוללת מבחנים אישיים, פיזיים, רפואים ותחקיר בטחוני. הגיבוש נערך פעמיים בשנה: באפריל בדרך כלל בחופשת פסח ופעם נוספת בנובמבר. במידה ועברת את הגיבוש תקבל הודעה אם התקבלת לשלדג או ליחידת סיירת מטכ"ל ותאריך גיוסך ישתנה בהתאם.

שייטת 13
שייטת 13

מיון לשייטת נערך כשבוע לאחר יום השדה. משך המיון הינו יום אחד הכולל ראיון ומבדקים פסיכולוגיים. המיון אינו כרוך במאמץ גופני. במידה ועברת את יום המיון לשייטת 13, תזומן לאחר מכן ליום גיבוש השייטת 13. הגיבוש נערך כ 4 ימים של סידרת מיון מורכזת, הכוללת מבחנים אישיים, פיזיים, רפואים. הגיבוש נערך פעמיים בשנה: באפריל בדרך כלל בחופשת פסח ופעם נוספת בנובמבר.