שירות לאומי בישראל - כשירות תחליפי לשירות צבאי
שירות לאומי נועד לאפשר למתנדבים הפטורים משירות צבאי בעיקר מטעמי בריאות, דת וטעמים חריגים לשרת את המדינה בהתנדבות בתחומי הרווחה, בריאות, חינוך, קליטת עלייה וחברה ושירות אשר יש בו תועלת לאומית או ציבורית.
שירות על פי חוק, יקנה למתנדבים זכויות הניתנות על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, זכויות במוסד לביטוח לאומי וזכויות נוספות במס הכנסה, משרד השיכון.

שירות לאומי - בישראל - רקע היסטורי
מפעל השירות הלאומי בישראל התחיל בסוף שנות ה-60 כהתנדבות בלתי ממוסדת, ומוסד ב-31.10.1971 כנישה סקטוריאלית של בנות הציונות הדתית, כשמסגרת ההתנדבות מוסדה בתוך האגודה להתנדבות. מאז ועד היום בחרו להתנדב מידי שנה אלפי בנות דתיות הפטורות משירות צבאי, למסגרות התרומה השונות בשירות הלאומי, ומפעל השירות הלאומי השתרש בחברה הישראלית.
בשנות ה-90 חלו תמורות בחברה הישראלית, ביניהן ירידה באחוזי הגיוס לצבא, ופנייה של בנות שאינן דתיות, ובנים, להתנדבות לשירות הלאומי, ונוצר לחץ ציבורי לפתיחת שורות השירות הלאומי לכלל אזרחי המדינה. כתוצאה הקימה המדינה מספר וועדות, ביניהן וועדת עברי, שאת מסקנותיה אימצה ממשלת ישראל בסוף 2005, ובמרכזן פתיחת השירות הלאומי (והפיכת שמו לאזרחי-לאומי) לכלל האוכלוסיות הפטורות משירות צבאי, במסגרת עמותות שונות ובהן ש.ל.מ, שלומית וש"ל.
כך לדוגמה, בספטמבר 2006 אישרה ממשלת ישראל כי גם בנים אשר קיבלו פטור מצה"ל יוכלו להתנדב לשירות לאומי על פי חוק (ולא על פי הוראת שעה) ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות על פי חוק קליטת חיילים משוחררים. ש.ל.מ, עמותת "בת עמי",עמותת ש"ל ועמותת "שלומית", משלבות במסגרתן בנים הבוחרים להשתלב בשירות הלאומי. כמו כן נפתח השירות הלאומי ("אזרחי") לערבים בשנים האחרונות, וש.ל.מ כמו גם עמותת "שלומית" פתחו מסגרות המשלבות את האוכלוסייה הערבית בשירות הלאומי ("אזרחי"), ובשנת 2009 התנדבו לשירות הלאומי כ- 1100 צעירים הערבים דרך עמותת שלומית.
בשנת 2007 קיבלה הממשלה שתי החלטות לקראת הקמת מנהלת שירות אזרחי-לאומי במשרד ראש הממשלה. בחודש ינואר 2008, קיבלה הממשלה החלטה המעבירה את סמכויות השירות הלאומי ממשרד הרווחה לידי המנהלת החדשה, שקמה במשרד ראש הממשלה.

מיהו מתנדב בשירות לאומי
מתנדבים בשירות לאומי הם מי שקיבלו דחייה או פטור מטעמי בריאות או מצפון מחובת שירות ביטחון ומשרתים בהתנדבות שלא בשכר, בשירות לאומי והתקיימו בהם כל אלה: באילו תחומים ניתן לשרת שירות לאומי בישראל
השירות הוא בתחומי רווחה, קליטת עלייה, בתי חולים, קופות חולים, טיפול בנוער, בתי משפט, במשפחה ובקשיש, ביטחון פנים, חינוך, חינוך מיוחד. עמותות, מלכ"רים ושירות אחר שיש בו תועלת לאומית או ציבורית.
הטיפול בנושא השירות הלאומי נמצא תחת פיקוחו של האגף לתפקידים מיוחדים במשרד הרווחה. לפניות ובירורים: מלכיאל דהן מנהל היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי רח' יד חרוצים 10 ירושלים 93420 טלפון: 02-6708165 פקס: 02-6703612 דוא"ל : malcield@molsa.gov.il

שירות לאומי חשוב לדעת
שירות לאומי - הגופים המוכרים בישראל לשירות לאומי


שירות לאומי בעולם
כמו במדינת ישראל גם בעולם שירות לאומי (או אזרחי) משמש לרוב כשירות תחליפי לשירות צבאי בחלק ממדינות העולם, במיוחד באירופה, ניתנת אפשרות לאזרחים הצעירים בשירות הקהילה שלהם במקום בשירות הצבאי. הסיבות לכך הן בדרך כלל:
  • אין צורך בכל בני מחזורי גיוס החובה עבור הצבא כאשר אין איום על המדינה
  • גישה אנטי-מיליטריסטית, במיוחד במדינות שהן בעלות עבר צבאי ניכר
  • רצון להקל על הקהילה באמצעות אספקת שירותים זולים
  • חסכון בתקציב (התשלום עבור מי שעושה שירות לאומי נמוך במידה ניכרת משכירת כוח אדם חופשי)
    השירות הלאומי נעשה לרוב במסגרות חינוכיות, רפואיות או בפעילויות רווחה (לדוגמה, עזרה לקשישים). ברוב מהמדינות (למשל בגרמניה) השירות האזרחי ארוך מהשירות הצבאי (על מנת לעודד גיוס), כמו כן לרוב אין אפשרות להימנע הן משירות צבאי והן משירות לאומי.