בת עמי, אמונה / אלומה
בת עמי, אמונה / אלומה:
"בת עמי" הנה התארגנות משותפת להפעלת מתנדבים בשירות הלאומי במסגרת לאומית-ציונית-דתית. יעדי השירות נקבעים בהתאם לשיקולים לאומיים, ערכיים, ציוניים ודתיים עפ"י הנחיות הלכתיות ובתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. "בת עמי" דואגת ומפעילה מערך ליווי, הנחיה ופיקוח ברמה היישובית, אזורית וארצית הכולל רכזות, מנחות אזוריות, רבנים, אנשי חינוך, ארגון ופסיכולוגיות.
תחומי ההתנדבות:
חינוך: קידום הילד במסגרת החינוך הרגיל בתחום הלימודי, החינוכי והחברתי, החל מגני הילדים וכלה בבתי הספר התיכוניים.
ברווחה: סיוע לאוכלוסייה בעלת נכות נפשית או פיסית, שילוב בעבודה סיעודית וחינוכית עפ"י צורכי המוסד, סיוע לתפקודם של הנכים והמוגבלים וארגון פעילות חברתית בתוכם. העבודה מתמקדת במחלקות הרווחה, מוסדות הילדים, קשישים, שירות למפגר ועוד.
בריאות: השירות הוא במספר בתי חולים כסיוע לצוות הרפואי במחלקות השונות וכן בקופות חולים ברחבי הארץ.
"בת עמי": רח' גוואטמלה 22 קרית יובל, ירושלים. טל' 02-5411333, פקס: 02-6413089.
אתר באינטרנט: www.bat-ami.org.il  מנכ"ל – מר ידעיה לוין


עמינדב

עמינדב
עמינדב פועלת בתחום השירות הלאומי כ-20 שנה (מתוכם כ- 6 שנים במסגרת המטה המשותף "בת-עמי"). בהנהלת עמינדב חברים רבנים, אישי חינוך ואישי חינוך ואישי ציבור המתווים את דרכה של האגודה בבחירת מקומות השירות ובליווי הבנות.
תחומי ההתנדבות:
חינוך, רווחה, קליטת עליה, בריאות ובכל תחום הנדרש במדינת ישראל.
עמינדב: בית גשר – רח' המלך דוד 10 ירושלים 94101, טל' 02-6231052 פקס: 02-6231491.
רח' טשרניחובסקי 57 רחובות 76503, טל' 08-9492424, פקס: 08-9492417.
אתר באינטרנט: www.aminadav.org.il מנכ"ל - הרב צבי במברגר.


שלומית
שלומית
עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי. "שלומית" הנה עמותה ציבורית, בלתי מפלגתית, מוכרת ומאושרת ע"י משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי כגוף שעיסוקו בהפעלת מתנדביםת בשירות לאומי. מטרת העמותה להביא למודעות הציבור כי קיימת אלטרנטיבה לשירות הצבאי, לאלה שנמנע מהם להתגייס, וכי חלופה זו היא בעלת תרומה משמעותית לקידום החברה והקהילה בישראל. עמותת "שלומית" מאפשרת לכלל ציבור הצעירים והצעירות במדינה לתרום לחברה וגם ליהנות מאותן זכויות המוקנות להם עפ"י חוק.
ב"שלומית" מתנדבות צעירות חילוניות שצה"ל לא גייס לשירותיו וכן בנות ערביות-נוצריות, מוסלמיות ובדואיות ומתנדבים יהודיים (בנים) בעלי פטור רפואי.
תחומי ההתנדבות:
חינוך: מעונות יום, גני ילדים, בתי"ס לחינוך מיוחד, פנימיות ילדים ונוער ועוד. רווחה: מרכזי יום לקשיש, בתי אבות, טיפול בילדים ובבוגרים חריגים, מקלטים לנשים מוכות, מועדוניות ועוד. קליטת עלייה: עבודה עם עולים במרכזי קליטה ובקהילה. בריאות: חובשים מלווים באמבולנסים, בנק הדם, בבתי"ח ובמסגרות רפואיות קהילתיות שונות.
עמותת שלומית: רח' מנחם בגין 16, ת.ד – 1738 רמת-גן 52117, טל' 03-6129202, פקס: 03-6219402.
סניף חיפה: 04-8207171 אתר באינטרנט: www.shlomit.org.il דואר אלקטרוני: A-shlom@zahav.net.il מנכ"ל – הגב' חיה שמואל


שירות לאומי האגודה להתנדבות
שירות לאומי האגודה להתנדבות בע"מ בישראל
"האגודה להתנדבות", יסדה והקימה את השירות הלאומי בשירותים חיוניים במדינת ישראל, תוך דאגה לחיזוקן הרוחני והדתי של המתנדבים. המסגרת הוקמה לבוגרי החינוך הדתי המבקשים לשרת בהתנדבות את המדינה במשך שנה או שנתיים. "האגודה להתנדבות" משתתפת בחיזוק היישובים ומוסדות החינוך בערי הפיתוח, מאילת ועד קריית שמונה, ביש"ע ובגולן.
תחומי ההתנדבות:
בריאות: בתי חולים, מד"א.
ביטחון פנים: משטרת ישראל, מג"ב.
חינוך: בי"ס יסודי (חינוך רגיל וחינוך מיוחד) חט"ב, ישיבות תיכוניות, מפת"ן, קליטת עלייה, פנימיות, קומונרים בתנועת נוער (בני עקיבא ואריאל).
רווחה: בתי אבות, מע"ש, שירות למפגר.
האגודה להתנדבות בע"מ: רח' הרב נורוק 3 ירושלים,טל'  02-6521140 פקס: 02-6521149.
מוקד לפניות בימים א'-ה' בין השעות 16:00 – 21:00 : 133-233-1800.
רכז בנים ארצי – אלי וימפהיימר: 7984067-050.
אתר באינטרנט: www.sherut-leumi.co.il מנכ"ל – מר יצחק לנגה
עיריית ירושלים, אגף הרווחה, היחידה העירונית לשירות לאומי
אגף הרווחה בעיריית ירושלים עומד לרשות תושבי העיר בתחומי רווחת הפרט, המשפחה והקהילה. האגף פועל באמצעות צוותים מקצועיים ומיומנים לשיפור רווחתם ואיכות חייהם של תושבי העיר.
תחומי ההתנדבות:
רווחה: ההתנדבות מתקיימת במסגרת הלשכות לשירותים חברתיים שבאגף ובמוסדות ציבור, במתן סיוע לילדים, משפחות, קשישים, מוגבלים ועוד. חינוך מיוחד וחברה: ההתנדבות מתקיימת בחינוך הפורמלי ובלתי פורמלי; פעילות בגני ילדים, בבתי ספר, בחינוך המיוחד, חונכות אישית, מועדוניות, מתנ"סים ועוד. בריאות: פעילות ההתנדבות מתקיימת בבתי חולים ובמסגרות של בריאות הציבור. מעקב והדרכה: במהלך העבודה ניתנת הדרכה צמודה מאנשי מקצוע, טיפול מידי בכל בעיה והשתלבות בצוות רב-מקצועי.
היחידה העירונית לשירות לאומי, ככר ספרא 7, ירושלים. טל' 02-6296916, פקס: 02-6296562. אתר באינטרנט: www.Jerusalem.muni.il (שירות לאזרח-אגף רווחה) מנהלת היחידה העירונית לשירות לאומי – הגב' רחל הרניק.


של העמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי
ש"ל העמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי
"של " הנה עמותה ציבורית בלתי מפלגתית, מוכרת ומאושרת ע"י משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, כגוף שתפקידו ועיסוקו בהפניית בנות מתנדבות לשירות לאומי.
מטרות העמותה להעלות את ערך ההתנדבות בהיעדר אלטרנטיבה אחרת בפני קהלים רבים בישראל. העמותה שמה לה למטרה לגייס את כלל ציבור הצעירים בישראל, דתיים וחילוניים כאחד ואלה שנמנע מהם להתגייס לצבא כולל בני מיעוטים, ערבים, נוצרים ובדואים.
תחומי ההתנדבות:
רווחה, חינוך בתי ספר וגני ילדים, מתנסי"ם, עלייה וקליטה ובריאות.
"של " העמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי: רח' הנביאים 23, קרית אתא.
אתר באינטרנט: www.shel.org.il טל' / פקס : 04-8438045. מנכ"ל – מר גבי זריהן