חיל הים הישראלי הוא הזרוע הימית של צה"ל. בראש זרוע הים, שזהו שמו הרשמי של החיל, עומד קצין בדרגת אלוף.

סמל חיל הים
סמל חיל הים

משימות חיל הים הישראלי
מפקד חיל הים לשעבר עמי אילון הגדיר את משימת החיל בסיסמה: "חוף בטוח וים פתוח". בשל מצבה הגיאופוליטי, מייחסת ישראל חשיבות רבה לחופש השיט ממנה ואליה. מרבית המסחר הבינלאומי מישראל ואליה הוא מהים. בנוסף, אזורי החוף בישראל מיושבים בצפיפות וחשופים לפגיעה מהים. לאור זאת מוגדרים תפקידיו של חיל הים כהגנה על חופי המדינה והבטחת חופש השיט לחופי ישראל.

היחידות המבצעיות בחיל הים הישראלי
היחידות המבצעיות בחיל הים הישראלי הן: שייטת ספינות הטילים (שייטת 3), פלגות הדבורים, שייטת הצוללות (שייטת 7), הקומנדו הימי (שייטת 13), היחידה למשימות תת-מימיות (ילת"ם) והיחידה לביטחון נמלים.


תפקידים יחודיים בחיל הים - לוחמה ומסלולי לוחמים

קישורים ומידע נוסף

אתר חיל הים הישראלי - www.navy.idf.il - באתר חיל הים ניתן למצוא מידע על החיל, היסטוריה צבאית ומורשת של חיל הים, מידע לפני גיוס, מקצועות בחיל הים, מידע על כלי שיט, יחידות מובחרות, יחידת הקומנדו הימי שייטת 13, קורס חובלים, שייטת 3 - ספינות טילים, צוללות ועוד.

מוזיאון חיל הים הישראלי - www.amutayam.org.il - באתר מידע על פעילות עמותת חייל הים, הנצחה, מידע על מוזיאון חיל הים ועוד.

עמותת עטלף - www.atalef.org.il - עמותת יוצאי שייטת 13. תורמת לשמירת הקשר עם אנשי  המילואים ,לוחמים ואנשי היחידה ,פועלת להנצחתם של הנופלים ומסייעת לחברים רבים בעת  הצורך.

עמותת דולפין - www.dolphin.org.il - מטרתה לאגד את יוצאי שייטת הצוללות של חיל הים הישראלי והשרשת מסורת היחידה, תוך שימור מסורת וההסטוריה של שייטת הצוללות.