מחשבון דיאטה
  

נומרולוגיה - המספר הנומרולוגי שלך
שם פרטי ומשפחה - השם לבדיקהנומרולוגיה - היא שיטה פשוטה לאיבחון וניתוח האישיות , באמצעותה ניתן להסביר שפע פרטים ומאורעות באמצעות עקרונות ברורים. אנו רואים כי היקום נשלט ע''י חוקים, כאשר החוקיות מבוטאת באמצעות מספרים, המשמשים לסימון וסימול יחסיים כמותיים - האנרגיה היא הכוח המפעיל העיקרי ביקום. ההבדלים העיקריים הם מצבי הצבירה. הפיסיקה המבוססת על המספרים, טוענת שהאנרגיה הינה חומר בצפיפות שונה המופעל ומשוחרר. אלברט איינשטיין תבע את חותמו בכך שגילה את החוקיות שאנרגיה שווה לחומר לפי הנוסחא הידועה E=MC המספרים מבטאים צורות שונות של אנרגיה זו. לפי עקרונות פיתגוראים וקבליים המציאות בנויה בצורה מתמטית , העולם בנוי ממספרים , ואת כל הדברים ניתן לראות כמספרים. עולה כי העולם נישלט ע''י חוקים המבטאים אנרגיות של מספרים המשוחררות זו לצד זו ומקיימות את היקום באופן מפליא. על פי תאוריה זו, שמך הוא הזהות שלך, כך שעל פי איך שקוראים לך, אתה ניקלט בסביבתך לכל מספר ומספר מיוחס מכלול סמלי משלו , ובהתאם לו נקבעות גם התכונות האופייניות לאנשים השייכים למספר. מתחם הנומרולוגיה האישית שלך בנוי משמך, שמות חיבה שלך ושמות אחרים המשקפים את התדמית שלך בעיני אלה המעניקים לך שמות אלה. גם תאריך הלידה ניכלל בנומרולוגיה האישית שלך המשקף את אופיך וגורלך כפי שנטבעו על ידי כוחות שפעלו ביקום בזמן לידתך ועשוי להתאים או לא להתאים למספר השם שלך אם אין התאמה בין שני המספרים הללו - יהיו לך קונפליקטים ומאבקים רבים.